Onze visie

Een nieuw spoor

We zien in onze samenleving dat de wijze waarop de publieke sector nu georganiseerd is onder druk staat.

Wie zijn wijContact

Onze visie komt voort uit Samen Anders Zorgen. Samen Anders Zorgen is in 2019 opgezet door Marcel Garritsen en Gerda de Leeuw voor bevordering van de verbinding tussen informele en professionele zorg. Marcel en Gerda hebben dit samen in het boek ‘Samen Anders zorgen’ uitgewerkt. Het gedachtengoed wat ontwikkeld is voor de zorg is breed inzetbaar in de publieke sector. In 2023 gaat Samen Anders Zorgen verder als Spoor voor Verbinding onder leiding van Ellen Hemmer en Anneloes van Berkum, waarbij het gedachtengoed verder verbreed en doorontwikkeld wordt.

We zien in onze samenleving dat de wijze waarop de publieke sector nu georganiseerd is onder druk staat. Onze zorg-, welzijn-, veiligheids- en onderwijsinstanties staan voor een aantal grote uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende kosten, de grote uitstroom van personeel en de systeemwereld die steeds verder van de leefwereld af lijkt te staan. Deze druk laat zien dat het huidige systeem steeds verder onder spanning komt te staan en daardoor steeds minder goed kan doen waarvoor het bedoeld is. Gevolgen hiervan zijn dat de kloof tussen de burger en organisaties steeds groter wordt, dat er een toenemende werkdruk is voor professionals en een toenemend verzuim. We komen in een vicieuze cirkel terecht. Het wordt tijd voor een nieuw spoor.

Er zullen meer mensen (onbetaald) gaan zorgen in de toekomst. Dit, omdat de totale zorglast groter wordt dan door professionals kan worden opvangen. Dit zal de druk verder verhogen omdat veel meer mensen naast hun baan ook mantelzorgtaken zullen uitvoeren. Deze mensen zullen ondersteund moeten worden. In onze visie is het nodig dat er op verschillende gebieden verschuiving plaatsvindt.  Het is van belang dat professionals een andere verbinding aangaan met deze mantelzorgers, zodat zij hen beter kunnen supporten in de zware taak die zij hebben.

Daarnaast vraagt het een beweging op alle niveaus, om ons huidige systeem vitaler en veerkrachtiger te maken. Dit vraagt persoonlijk leiderschap: vanuit verbinding met jezelf in verbinding gaan met de ander. Het vraagt reflectie en inzicht je eigen handelen: wanneer draag je bij aan de leefbaarheid en wanneer versterkt jouw handelen (onbewust) het overleefpatroon van de ander? Weten wat er nodig is vanuit het grotere geheel, óók als het even niet binnen de kaders past.

Er zal op een andere manier samengewerkt moeten worden: tussen professionals onderling, professionals en burgers, tussen mensen van verschillende organisaties en tussen werkgevers en werknemers. De kloof tussen systeemwereld en leefwereld moet overbrugd worden.

Marcel Garritsen en Gerda de Leeuw