Spoor voor verbinding

Tijd voor een nieuw spoor

Spoor voor Verbinding is een expertisecentrum gericht op het vergroten van de toekomstbestendigheid van onze publieke sector.

Onze visieContact
In het kort

Onze bedoeling

We zien in onze samenleving dat de wijze waarop de publieke sector nu georganiseerd is onder druk staat. Onze zorg-, welzijn-, veiligheids- en onderwijsinstanties staan voor een aantal grote uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende kosten, de grote uitstroom van personeel en de systeemwereld die steeds verder van de leefwereld af lijkt te staan. Door deze druk zijn belangrijke onderlinge verbindingen beschadigd waardoor het huidige systeem steeds verder onder spanning komt te staan. Het wordt tijd voor een nieuw spoor.

Met onze trainingen van Spoor voor Verbinding willen we bijdragen aan herstellen van deze verbinding. Verbondenheid met jezelf is hierin noodzakelijk; je krijgt bewustzijn wanneer je werkt vanuit vertrouwen en bijdraagt aan iemands autonomie of dat je bijdraagt aan het overleefpatroon van de ander. Dit is een wezenlijk verschil en hierin kun jij het verschil maken.

Door onze trainingen dragen we bij aan het verhogen van de vitaliteit en daarmee de toekomstbestendigheid van de publieke sector.

In het kort

Wat we doen

Trainingen

We geven trainingen voor professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en bestuurders. We werken met een team van experts die een organisatie naast trainingen kunnen voorzien van advies, coaching, begeleide intervisie of andere vormen van ondersteuning op maat.

Als professionals, teams en organisaties langere tijd aan spanning of stress blootgesteld zijn als gevolg van de problemen, komen zij in een overleef-stand met als gevolg dat zij zich niet meer verbonden voelen. Dit terwijl verbinding essentieel is in al onze relaties: voor de client, diens netwerk, voor de professional, voor leidinggevenden, beleidsmakers en bestuurders. Verbinding is niet alleen essentieel voor al onze relaties, gezonde verbindingen zijn ook de basis voor een vitale organisatie.

Advies en Maatwerk

We ondersteunen en adviseren managementteams bij het creëren van beweging in organisaties naar meer vitaliteit. Ook werken we samen met leidinggevenden of beleidsadviseurs om te reflecteren op de aansturing van processen. De vraag die hierin steeds centraal staat: ‘hoe blijven we dicht bij de bedoeling van de organisatie?’ Doordat we bij Spoor voor verbinding allemaal vanuit dezelfde visie werken maar óók allemaal onze eigen expertise hebben, hebben we een breed aanbod. Zie hiervoor ook onze pagina ‘wie zijn wij’.

Maatwerk is altijd mogelijk. Heb je behoefte aan begeleide intervisie, om aansluitend aan een training de visie met elkaar vast te houden? Of wil je graag een combinatie van verschillende trainingen, of coaching? We denken graag met je mee.