Janelle Meijerink

Trainer - Docent - Onderwijsexpert
Contact

Oud verpleegkundige en werkzaam als docent Gezondheidszorg binnen het ROC van Twente. Ik leid studenten op tot verzorgenden IG en verpleegkundigen. Om vanuit verbinding kaders en grenzen te creëren met de daarbij behorende veiligheid, is een prachtige uitdaging binnen de wereld waar het puber brein de scepter zwaait. Naast docentschap houd ik mij binnen het College voor Gezondheidzorg bezig met (door)ontwikkelen van onderwijs, coördineren van de examinering en het coachen van collega’s.

Ik vind het intrigerend van waaruit mensen contact maken. Welke verwonde- en overleefdelen spelen hierin een rol? Hoe blijven we dicht bij onszelf en conformeren ons daarnaast aan de ander, het team of de organisatie. Vanuit Spoor voor Verbinding ondersteun en begeleid ik in de bewustwording van deze processen.