Heidi Sprekelmeyer

Trainer - Adviseur
Contact

Het gedachtegoed van ‘Spoor van verbinding’ biedt mij een manier om mensen met elkaar in contact te brengen en tot een verbinding te komen, zelfs als de belangen verschillend zijn. Verbinding vanuit je mens zijn, gelijkwaardigheid en respect. Hoe kom en ben je in contact met jezelf en hoe kom je vervolgens in contact met de ander.

Zelf ligt mijn focus op de relatie tussen werkgever én werknemer als het gaat om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken. Dit met het doel een vitale organisatie te zijn met vitale medewerkers. Wil je komen tot maatwerkoplossing op de werkvloer om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken, dan lukt dat alleen als je weet wat het spoor is om in verbinding te komen, ieders vanuit zijn eigen belang en vanuit een balans in geven en nemen. Ik geloof dat het kan en dat de methodiek helpt om op de werkvloer tot meer maatwerkafspraken en maatwerkwensen te komen voor werkgever en werknemer.