Ellen Hemmer

Trainer – Organisatieadviseur - Coach
Contact

Mensen en organisaties ondersteunen om dichter bij hun eigen essentie te komen en van hieruit de wereld tegemoet te treden. Dat geeft mij energie.

Ik heb altijd interesse gehad in mensen. Wat gebeurt er tussen mensen? Hoe praten ze met elkaar, hoe gaan ze met elkaar om? Wat wordt er niet uitgesproken of is niet direct zichtbaar? Wat gebeurt er met de energie van dat wat niet uitgesproken wordt, maar wél grote impact heeft op de keuzes die mensen maken? Daarnaast het meer concrete niveau: voor welke taal, voor welk gedrag kiest een mens?

Ik heb een achtergrond in de zorg en heb met mensen met uiteenlopende hulpvragen gewerkt. In de loop van de jaren heb ik verschillende functies vervuld, waardoor ik het ene moment vanuit een managementblik en op andere momenten vanuit een adviesrol kijk naar organisaties. Deze verschillende perspectieven hebben mijn interesse in systeemdynamieken gewekt. Hoe zorg je dat de energie stroomt? Van jezelf, van jouw organisatie? Vanuit Spoor voor Verbinding draag ik bij aan een ander perspectief, hoe om te gaan met een vervolgstap. Voor individuen, voor teams voor organisaties en voor de zorgsector als geheel. Niet vanuit overleven, maar vanuit verbinding. Met onszelf, met de ander en met de werkelijkheid.